Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 559 - Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtuje tvorba a zúčtování (změna stavu) účetních opravných položek souvisejících s provozním VH, které neovlivňují základ daně z příjmů, ale pouze výsledek hospodaření.

Účet je určen k úpravě účetní (historické) hodnoty majetku, která musí být posouzena při účetní závěrce - viz účetní závěrka řádná (a provedené inventuře). V případě jejího dočasného snížení je vytvořena opravná položka.

Zásada opatrnosti podle § 24 ZoÚ stanoví účetní jednotce povinnost při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření brát v úvahu všechna rizika, ztráty a znehodnocení, která se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky.

Při inventarizaci se posuzuje, zda užitná hodnota majetku je shodná s jeho oceněním. Je-li zjištěná užitná hodnota nižší a není-li snížení trvalého charakteru, tvoří se účetní opravná položka na straně MD účtu 559 a D účtů účtových skupin 09, 19, 39 a účet 391. Majetek zůstává na účtu v původním ocenění, vytvořená účetní opravná položka snižuje účetní zisk (zvyšuje ztrátu) a upravuje ocenění v rozvaze. Účetní opravná položka se sníží, popřípadě zruší vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost její výše, zaúčtováním na straně MD účtů účtových skupin 09, 19, 39 a účtu 391. Souvztažně účtujeme na stranu D účtu 559-Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti. Při trvalém snížení užitné hodnoty, např. u materiálu se snížení zachytí na účtu 549-Manka a škody z provozní činnosti.

Tvorba a rozpouštění účetních opravných položek musí být upravena vnitřní směrnicí, která odpovídá konkrétním podmínkám účetní jednotky a musí zajišťovat co nejpřesnější vyjádření hodnoty majetku.

Účetní opravné položky u stálých aktiv

Mezi nejčastější případy tvorby účetních opravných položek u stálých aktiv (užitná hodnota aktiv je nižší než jejich hodnota v účetnictví) patří:

znehodnocení majetku jakoukoliv formou, kdy výsledná částka znehodnocení není k datu inventarizace ani uzavírání účetních knih přesně známa a není možné se správně rozhodnout, zda majetek likvidovat nebo opravit,
odcizení majetku jakýmkoliv způsobem, kdy není k dispozici vyjádření orgánů řešících toto odcizení a není možné se správně rozhodnout, zda majetek bude získán zpět a zda bude poškozený či ne,
pochybnosti o vrácení dlouhodobé zápůjčky, kdy již uplynula doba splatnosti,
pochybnosti o zpětném převedení finančních prostředků, např. u dlouhodobého termínovaného vkladu.

U dlouhodobého majetku hmotného a ...

Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.