Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 562 - Úroky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na účtu 562 se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči věřitelům (zejména vůči úvěrovým institucím) v případě úvěrů, zápůjček a finančních operací. Nepatří sem úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle § 47 odst. 1 písm. b) Vyhlášky.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 562) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje předpis úroků zúčtovaných narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Úroky je nutné zachycovat v nákladech (u dlužníka), a to časově rozlišené na celou dobu úvěru nebo zápůjčky (minimálně musí být časové rozlišení provedeno jedenkrát ročně při uzávěrkových operacích).

Zahrnování úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo zápůjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo zápůjčka použit i na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, zaúčtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

1. O úrocích ze zápůjček je nutné účtovat minimálně jedenkrát ročně při účetní závěrce, nesprávné je zachycení úroků např. jednou částkou při úhradě zápůjčky. Úroky musí být časově rozlišené na jednotlivá účetní období.
2. Úroky musí být v nákladech analyticky členěné na daňově uznatelné a neuznatelné.
3. Do pořizovací ceny dlouhodobého či nehmotného majetku lze úroky časově připadající na dobu do uvedení do užívání zahrnout jen na základě rozhodnutí účetní jednotky.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 562 se uvádí takto:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba,
ř. označený J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady,
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (mohou sestavit pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený J. Nákladové úroky a podobné náklady.

Analytické členění

Při vytváření analytických účtů by měly účetní jednotky brát v úvahu následující hlediska:

a)  členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví - položek účetní závěrky, sestavení výkazů včetně přílohy a požadavků na zveřejňování údajů z ní,
b) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního výsledku hospodaření před zdaněním na daňový základ vymezený ZDP, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, apod.,
c) členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky.

Analytické účty k účtu se obvykle vedou následovně:

úroky, které jsou daňově uznatelným výdajem,
úroky, které nejsou daňově uznatelným výdajem (např. z důvodu jejich neuhrazení v daném zdaňovacím období - viz příklad 1.

Účetní jednotky sestavující výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu vykazují v položce J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba samostatně úroky ze vztahů s ovládanými nebo ovládajícími osobami (viz analytický účet ...

Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.