Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 563 - Kursové ztráty

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtují kursové ztráty.  Viz též heslo Kursové rozdíly.

Podle ZoÚ se účetnictví vede v peněžních jednotkách české měny a v některých případech se používá i cizích měn, které ale musí být přepočteny na českou měnu.

Kursové ztráty vyjadřují ztráty z obchodní operace, která vznikla z důvodu pohybu kursu jednotlivých měn. Odběratelská faktura vystavená v cizí měně je zúčtována do výnosů. V době uhrazení faktury od odběratele na bankovní účet dostaneme stejné množství deviz jako je uvedeno na faktuře, ale hodnota pohledávky přepočtená na Kč již může být za dobu od vystavení do úhrady vlivem pohybu kursu nižší, tzn., že původní výnos z operace se o tuto ztrátu snižuje.

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou měnu kursem devizového trhu stanoveným ČNB, a to k okamžiku uskutečnění účetního případu nebo k rozvahovému dni.
V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, lze k okamžiku ocenění použít kursu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.

Pro přepočet cizí měny na českou měnu, lze použít kursu ČNB, který účetní jednotka používá po předem, vnitřním předpisem stanovenou, dobu (pevný kurs). Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i v průběhu vymezeného období, v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být změněn vždy.

Ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se kursový rozdíl z ocenění majetku a závazků zaúčtuje na MD účtu 563 nebo na D 663.

Kursové rozdíly lze při postupném splácení pohledávek a závazků a při pohybech na účtech v účtové skupině 21, 22 a 26 vyúčtovat na vrub účtu finančních nákladů a ve prospěch účtu finančních výnosů až ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

Kursové rozdíly z cenných papírů a podílů se při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, neúčtují samostatně na příslušné účty nákladů a výnosů, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí, ať je účtována výsledkově nebo rozvahově. Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kursové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41. Pokud není dluhový cenný papír oceněn reálnou hodnotou nebo se podle § 27 ZoÚ reálnou hodnotou neoceňuje, pak se kursový rozdíl účtuje na vrub finančních nákladů a ve prospěch finančních výnosů.

Při přepočtu měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu vyhlašovaných ČNB, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrálních bank příslušné země, popř. aktuální kursy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo EURu.

Převedeme-li si výše uvedená ustanovení na konkrétní příklady, je ve svém důsledku nepodstatné, zda byl použit kurs aktuální nebo pevný, neboť zkreslení se vyrovná kursovým rozdílem vyúčtovaným k okamžiku uzavírání účetních knih.

Kursové rozdíly nevznikají při: ...

Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.