Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtuje tvorba a zúčtování (změna stavu) rezerv souvisejících s finančním VH.

V nákladech běžného období by měly být zahrnuty všechny předpokládané ztráty a rizika, které jsou účetní jednotce známy při sestavování účetní závěrky (viz účetní závěrka řádná). Nákladem, který snižuje výsledek hospodaření je tvorba rezerv k těmto předpokládaným ztrátám a rizikům. Tvorba rezerv na tomto účtu souvisí vždy s operacemi ve finanční oblasti podnikání.

Podle Vyhlášky se tvorba rezerv účtuje na stranu MD nákladů a čerpání, použití nebo zrušení pro nepotřebnost se účtuje na stranu D stejného účtu nákladů v okamžiku, kdy se riziko, na které byly rezervy tvořeny, změní ve skutečnost nebo toto riziko pomine. Okamžikem tvorby rezervy je situace, kdy jsou účetní jednotce známa budoucí rizika či ztráty z podnikání podle současných skutečností, tzn. že účetní jednotka může tvořit rezervy i v průběhu účetního období. Důležité je, že rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

Dodatečné informace o rezervách by měly být zveřejňovány ve formě poznámek k účetním výkazům, v příloze a nebo jinou vhodnou formou a měly by obsahovat:

•  podrobný rozpis účelu rezervy,
z jakého základu byla jejich výše vypočtena,
jaká metoda odhadu byla použita,
jaké faktory ovlivňují dobu, kdy bude rezerva čerpána,
charakteristiku případů možných budoucích výdajů, kdy rezerva v účetnictví zachycena nebyla (např. pro nemožnost spolehlivého stanovení její výše).

Přeměny společností

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.