Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto syntetickém účtu se primárně účtuje o nedokončené výrobě účetní jednotky, resp. o jejích přírůstcích a úbytcích.

Nedokončená výroba je definována jako produkt (produkty), které již prošly jedním, nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojmem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty. Nedokončenou výrobu dle vzorové účtové osnovy zachycujeme na rozvahovém účtu 121-Nedokončená výroba. Změny stavu nedokončené výroby se pak účtují prostřednictvím výsledkového účtu 581-Změna stavu nedokončené výroby takto:

- přírůstky a úbytky zásob nedokončené výroby,
- změny stavu zásob vyplývající z inventarizace (jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby ke konci a k počátku účetního období, popř. měsíce, čtvrtletí, pololetí).

O zásobách vlastní výroby je možné účtovat způsobem A nebo B (viz účet 501-Spotřeba materiálu). Všechny účetní jednotky si mohou vybrat z obou způsobů, zvolený způsob musí být dodržen po celé účetní období.

Inventarizace

Zásoby podléhají inventarizaci. Inventarizační rozdíly se zaúčtují:

přebytky na stranu MD účtu 121 a na stranu D účtu 581,
manka se zaúčtují na stranu D účtu 121 a souvztažně:
- na stranu MD účtu 549-Manka a škody z provozní činnosti,
- ztráty do výše norem přirozených úbytků na stranu D účtu 121 a stranu MD účtu 581.

Účtování

...

Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.