Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2023.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto syntetickém účtu se primárně účtuje o polotovarech vlastní výroby, resp. o jejich přírůstcích a úbytcích.

Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu. Polotovary vlastní výroby dle vzorové účtové osnovy zachycujeme na účtu 122-Polotovary vlastní výroby. Změny stavu polotovarů vlastní výroby se účtují prostřednictvím výsledkového účtu 582-Změna stavu polotovarů vlastní výroby takto:

- přírůstky a úbytky zásob polotovarů,
- změny stavu zásob vyplývající z inventarizace (jako rozdíl mezi výší stavu zásob polotovarů ke konci a k počátku účetního období, popř. měsíce, čtvrtletí, pololetí).

O zásobách vlastní výroby je možné účtovat způsobem A nebo B (viz účet 501-Spotřeba materiálu). Všechny účetní jednotky si mohou vybrat z obou způsobů, zvolený způsob by měl být dodržen po celé účetní období.

Inventarizace

Zásoby podléhají inventarizaci. Inventarizační rozdíly se zaúčtují:

přebytky na stranu MD účtu 122 a na stranu D účtu 582,
manka se zaúčtují na stranu D účtu 122 a souvztažně:
- na stranu MD účtu 549-Manka a škody z provozní činnosti,
- ztráty do výše norem přirozených úbytků na stranu D účtu 122 a stranu MD účtu 582.

Účtování

...

Zbývajících 71 % textu je dostupných uživatelům, kteří zaplatili plnou cenu předplatného
ANEBO
novým uživatelům, kteří si objednali zkušební režim v rámci akce "Jeden měsíc za korunu" - viz níže.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

akce
1 měsíc za korunu

Cena: 0,83 Kč
bez 21% DPH
(1,00 Kč včetně DPH)

AKCE
pro nové
uživatele

(nezahrnuje
off-line verzi)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.