Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto syntetickém účtu se účtuje o aktivaci dlouhodobého nehmotného majetku.

Dojde-li k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku vlastní výrobou a k jeho zařazení do aktiv (tzn. že dlouhodobý nehmotný majetek nebyl pořízen dodavatelsky, ale byly na něj při tvorbě vynaloženy náklady v účetní jednotce), musí být náklady na něj vynaložené aktivovány. U dlouhodobého nehmotného majetku, který vznikl v rámci účetní jednotky, nebyl realizován žádný zisk a jeho tvorba nesmí ovlivnit výsledek hospodaření (proto jsou na něj vynaložené náklady tř. 5 aktivovány jako snížení nákladů - účet 587).

Na tento účet se účtuje o dlouhodobém nehmotném majetku vytvořeném vlastní činností, popř. pořízeném dodavatelsky, pokud je později zjištěno, že náklady na tento nehmotný majetek přesáhly hranici pořizovací ceny stanovenou účetní jednotkou nebo dobu použitelnosti. Jedná se např. o software, pořízený vlastní činností za účelem opakovaného prodeje. Pokud náklady na tvorbu dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností přesáhnou hodnotu stanovenou účetní jednotkou, je aktivace povinná. Pokud jsou tyto náklady nižší, záleží na vnitřní směrnici účetní jednotky, která upravuje hranici pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Pokud náklady přesáhnou hranici uvedenou ve vnitřní směrnici pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek, je nutné jej aktivovat a odpisovat způsobem uvedeným ve směrnici.

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2021 jsou daňovým nákladem dle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP - podle přechodného ustanovení novely ZDP k 1. 1. 2021 (bod 11 čl. XII zákona č. 609/2020 Sb.) bylo umožněno takto postupovat i u dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2020.

Je třeba podotknout, že některý dlouhodobý nehmotný ...

Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.