Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto syntetickém účtu se účtuje o aktivaci dlouhodobého hmotného majetku.

Dojde -li k pořízení dlouhodobého hmotného majetku vlastní výrobou a k jeho zařazení do aktiv (tzn. že dlouhodobý hmotný majetek nebyl pořízen dodavatelsky, ale byly na něj při tvorbě vynaloženy náklady v účetní jednotce), musí být náklady aktivovány (viz aktivace). Dlouhodobý hmotný majetek vznikl v rámci účetní jednotky, nebyl realizován žádný zisk a jeho tvorba nesmí ovlivnit výsledek hospodaření (proto jsou na něj vynaložené náklady tř. 5 aktivovány zaúčtováním na účtovou skupinu 58).

Na tento účet se účtuje aktivace dlouhodobého hmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii, a to souvztažně s účtem 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, nebo přímo s účtem ve skupině 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný.

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený ve vlastní režii se oceňuje vlastními náklady. Vlastními náklady se rozumějí veškeré přímé náklady a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením hmotného majetku (výrobní režie) popř. nepřímé náklady správního charakteru, pokud období vytváření dlouhodobého majetku přesahuje jedno účetní období.

Pokud období vytváření investice přechází do jiného účetního období, je nutné vždy na konci účetního období provést aktivaci vynaložených nákladů včetně režie zápisem MD 042 a D 588, nebo účtovat o nedokončené výrobě (způsobem A nebo B) zápisem MD 121 a D 581. Jinak by docházelo ke zkreslení výsledku hospodaření a majetku účetní jednotky a samozřejmě i ke krácení daňové povinnosti. Častým typem pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii jsou budovy u stavební společnosti.

Účtování

...

Zbývajících 59 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.