Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 591 - Daň z příjmů - splatná

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Tímto účtem se předepisuje vypočtená daň z příjmů jako závazek vůči finančnímu úřadu na účet 341. Tato daň se nepromítá do výsledku hospodaření před zdaněním (a tudíž se ani nepromítá v daňovém přiznání do výchozí hodnoty) a po jejím zaúčtování je součástí výsledku hospodaření za účetní období.

Při účetní závěrce se převede tento účet spolu s účtem 593 na účet 710-Účet zisků a ztrát a jeho konečný zůstatek vyjadřuje disponibilní výsledek hospodaření (účetní VH mínus daň z příjmů) k rozdělení v dalším roce.

Dále viz hesla Účetní závěrka řádná, Daň splatná, Výsledek hospodaření, Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.

Ke správnému výpočtu daně v daňovém přiznání je třeba, aby účetní jednotka uskutečnila následující kroky:

A) přípravné práce
inventarizace (řádná, dokladová a fyzická všech účtů, proúčtování inventarizačních rozdílů),
tvorba a rozpuštění opravných položek (nákladové účty 558, 559, 579),
vyúčtování kursových rozdílů (nákladový účet 563, výnosový účet 663),
tvorba a rozpuštění rezerv (zákonných 552, ostatních 554, 574),
vyúčtování dohadných položek (nákladové účty 5xx související s účtem 389, popř. 388),
kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů (různé nákladové účty 5xx podle druhu nákladu),
zajištění čistoty nákladů a výnosů z hlediska požadavku na strukturu výsledku hospodaření (597, 598, 697, 698),
B) úpravu výsledku hospodaření na základ daně a výpočet daně z příjmů
  zaúčtování splatné daně z příjmů,
  výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmů.
C) uzávěrkové práce

Zjednodušené schéma výpočtu a zaúčtování splatné daně z příjmů právnických osob:

ÚČETNICTVÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ
   Výnosy  6xx
Náklady 5xx
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM                 ľľ®
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
  ...
Zbývajících 77 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.