Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 602 - Tržby z prodeje služeb

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto syntetickém účtu se primárně zachycují tržby z prodeje služeb.

Účet patří mezi základní výnosové účty realizace, protože každá účetní jednotka má největší objem výnosů podle předmětu činnosti buď z prodeje vlastních výrobků, služeb nebo zboží.

Ostatní výnosy jen doplňují hlavní předmět činnosti.

Na tento účet se v průběhu účetního období účtují výnosy za poskytnuté služby. Tyto výnosy se účtují zpravidla na základě smluv, ve kterých bývá uváděno, co je produktem služby a kdy je služba splněna. V souladu s § 3 zákona o účetnictví se na tento účet účtují buď dokončené poskytnuté služby nebo na přelomu účetního období i ještě nedokončené služby prostřednictvím časového rozlišení (účet 385-Příjmy příštích období) nebo účtu 388-Dohadné účty aktivní. V průběhu účetního období dochází k účtování výnosu za služby při jejich dokončení. Při ukončení účetního období se do výnosů doúčtují i nedokončené služby, pokud nejsou účtované jako nedokončená výroba, v rozsahu prací provedených v tomto účetním období.

Plátci DPH účtují  na tento účet tržby bez DPH, přičemž okamžik pro účtování do výnosů nemusí být vždy shodný s okamžikem zdanitelného plnění podle § 21 zákona o DPH (například při pronájmu).

Výnosy na tomto účtu by měly mít věcnou a časovou souvislost s daným účetním (zdaňovacím) obdobím.

Ze zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, pro účtování na tomto účtu vyplývá, že účetní jednotka nesmí přijmout hotově (tedy do pokladny) od jednoho klienta v jednom dni částku, která převyšuje 270 000 Kč. V praxi dochází k tomu, že některé typy výnosů (tzv. tržby za hotové) jsou přijímány do pokladny a zde jsou rovněž zaúčtovány ve výnosech. Bude-li platba překračovat výše popsaný limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu peněžního ústavu, na který má být platba připsána.. Pokud se tak nestane, platba proběhne hotovostně a správce daně (místně příslušný finanční úřad) nebo celní orgán tuto skutečnost odhalí, uloží účetní jednotce sankci do 5 mil. Kč (maximální výše), a to za každé jednotlivé provinění.

Účtování

Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 602) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně D účtu se zachycují postupně tržby z prodeje služeb narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany MD na stranu D účtu 710-Účet zisků a ztrát.

...
Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.