Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 604 - Tržby za zboží

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto syntetickém účtu se primárně zachycují tržby za prodané zboží.

Účet patří mezi základní výnosové účty realizace, protože každá účetní jednotka má největší objem výnosů podle předmětu činnosti buď z prodeje vlastních výrobků, služeb nebo zboží.

Ostatní výnosy jen doplňují hlavní předmět činnosti.

Na účet 604 účtujeme prodejní cenu při prodeji zboží, na účet 504-Prodané zboží účtujeme pořizovací cenu prodaného zboží. Rozdíl mezi těmito účty se nazývá obchodní marže neboli obchodní rozpětí.

Zůstatek účtu 604 má ve výkazu zisku a ztráty důležitou roli, neboť spolu se zůstatkem účtu 504-Prodané zboží vytváří ukazatel pro hodnocení výkonnosti účetní jednotky. Jde o rozdíl mezi výnosy (resp. tržbami) za zboží a náklady na prodané zboží, který tvoří obchodní marži účetní jednotky. Tento ukazatel je klíčový zejména pro ty účetní jednotky, které se primárně zabývají obchodní činností. Obchodní marže nepředstavuje zisk z podnikání, neboť musí pokrýt další náklady, které s obchodem souvisí, jako jsou odbytové náklady, náklady na reklamu a marketing a podobně. Obchodní marže je důležitá pro srovnání účetních jednotek se shodnou nebo podobnou činností.

Pokud se obchod realizuje formou maloobchodního prodeje, bývá pro účetní jednotku mnohdy problém, jak prokázat správnost výše vykazovaných tržeb. S použitím výpočetní techniky to problém není, pokladny s kódy jednotlivých druhů zboží fungují jako skladová evidence vedená na počítači. Lze tak ke každému „výdeji ze skladu“ přiřadit konkrétní tržbu. Pro ty účetní jednotky, které si z finančních důvodů nemohou drahou výpočetní techniku dovolit, existuje řešení, které se historicky nazývá „kontrola korunou“.

Je nutné zachovávat věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů.

Tržby se do účetnictví účtují v souladu s okamžikem realizace, kterým je podle ČÚS den splnění dodávky. Termín splnění dodávky, použitý v bodu 2.4.3. ČÚS č. 001, jako okamžik uskutečnění účetního případu, občanský zákoník nezná. Vznikají zde proto odchylky v interpretaci splnění dodávky. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí (§ 2088 ObčZ). Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího (§ 2091 ObčZ).

V praxi převládá způsob účtování výnosů v okamžiku dodání. Těmto výnosům musejí odpovídat i náklady (musejí být ve stejném období). Je možné se však setkat i s názory na účtování výnosů v okamžiku přechodu vlastnického práva. Standardně se vlastnické právo k věci určené jednotlivě (není-li zapisována do veřejného seznamu) převádí už samotnou smlouvou - § 1099 ObčZ. Smluvní strany si však mohou vyhradit přechod vlastnického práva na jiný okamžik, obvykle na úplné zaplacení kupní ceny. Zachycování výnosů při přechodu vlastnického práva by v některých případech mohlo být velice složité a často by náklady na tento postup byly větší než dosažený efekt. Vazba vzniku výnosu na přechod vlastnictví by nebyla správná např. v případě, kdy by byl přechod vlastnictví navázán na úplné zaplacení kupní ceny.

Výnosům zachycovaným na účtu 604 musí věcně odpovídat náklady na prodané zboží na účtu 504. To znamená, že pokud je vykázána tržba, musí být vykázán také náklad.

Poskytované slevy odběratelům se účtují v průběhu účetního období na účet 604 v okamžiku poskytnutí slevy. Při poskytnutí slev v jiném účetním období je nutné provést časové rozlišení těchto slev do období, kdy došlo k prodeji a tím i zaúčtování prodaného zboží. Pokud by sleva byla poskytnuta dodatečně po uzavření účetního období, a tato skutečnost by před uzavřením účetního období nebyla známa, zaúčtuje se v období poskytnutí do výnosů na stranu MD účtu 604, případně na stranu MD účtu 547-Mimořádné provozní náklady , pokud se jedná o významnou částku.

Plátci DPH při prodeji zboží účtují výnosy na účet 604 a příslušnou DPH na účet 343.

Při účtování tržby v cizí měně se pro přepočet používá kurs denní nebo pevný podle ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.