Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku, a to jak odpisovaného, tak neodpisovaného. Neúčtují se zde tržby z prodeje finančního majetku. Na tento účet se účtují tržby z prodeje jak ještě neodepsaného, tak již odepsaného majetku. Dále se na tento účet účtuje tržba z prodeje dosud nezařazeného dlouhodobého majetku, který je na účtu 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek nebo na účtu 041-Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek.

Na tento účet se také účtují tržby z pronájmu licencí nebo jiných majetkových práv, popř. odhady těchto částek, pokud poplatky ještě nejsou známy.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku je sledována také na samostatném nákladovém účtu 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku proto, aby bylo možné zjistit účetní výsledek hospodaření z prodeje dlouhodobého majetku.

Toho dosáhneme porovnáním výnosů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku na účtu 641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zůstatkové ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na účtu 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

I když se jedná o peněžní toky z investiční činnosti (viz výkaz cash flow část B - Peněžní toky z investiční činnosti), je účet pro prodej dlouhodobého majetku zařazen mezi ostatními provozními náklady a výnosy.

Při prodeji nemovitosti je okamžikem uskutečnění účetního případu den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Pokud dojde k povolení vkladu, není nutné zápis měnit. Pokud katastr nemovitostí vklad zamítne, účetní zápisy se zpětně opraví. Převod vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným do katastru nemovitostí řeší § 1105 ObčZ a § 10 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb.

Při prodeji jiného dlouhodobého majetku podle kupní smlouvy může být předání majetku v jiný okamžik než je přechod vlastnického práva, tak jak to předpokládá ObčZ v § 1099 (standardně přechází vlastnické právo účinností smlouvy, může však být např. sjednána výhrada přechodu vlastnictví na úplné zaplacení kupní ceny).  

Při prodeji části souboru samostatných movitých věcí evidovaných jako jeden dlouhodobý hmotný majetek (např. monitoru počítače) je nutné provést částečné vyřazení majetku a zůstatkovou cenu této části zaúčtovat na účet 541, tržba bude zachycena na účtu 641.

Účtování

Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 641) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně D účtu se zachycují postupně tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany MD na stranu D účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.