Účetní průvodce MáDáti

Výjimečná sleva 15 % jen do pátku 29. 1. 2021!

Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto syntetickém účtu se účtují výnosy z pokut, penále a úroků z prodlení v případě neplnění některých závazkových vztahů.

Účtuje se zde o předepsaných smluvních pokutách podle § 2048 ObčZ, úrocích z prodlení (§ 1970 ObčZ) s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru (§ 2395 a násl. ObčZ), dále se zde účtuje penále a jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů, postižní částky podle § 48 čl. I směnečného a šekového zákona a odstupné podle § 1992 ObčZ.

Jestliže např. nebyla účetní jednotce uhrazena pohledávka splatná v prvé polovině roku 2019, tak může po dlužníkovi požadovat úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ ve výši 9,75 % p.a. (§ 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.), a to za celou dobu prodlení (pokud by byla pohledávka uhrazena např. během druhého pololetí roku 2019, tak i za dobu spadající do druhého pololetí roku 2019). Takto stanovená výše úroku z prodlení se použije pouze tehdy, pokud si smluvní strany nedohodly něco jiného.

Účtování

Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 644) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně D účtu se zachycují postupně předpisy smluvních pokut a úroků z prodlení narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období 
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany MD na stranu D účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 12 měsíců
sleva 15 %

3 300 Kč

2 805 Kč
3 394 Kč včetně DPH

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.