Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto syntetickém účtu se účtují výnosy z pokut, penále a úroků z prodlení v případě neplnění některých závazkových vztahů.

Účtuje se zde o předepsaných smluvních pokutách podle § 2048 ObčZ, úrocích z prodlení (§ 1970 ObčZ) s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru (§ 2395 a násl. ObčZ), dále se zde účtuje penále a jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů, postižní částky podle § 48 čl. I směnečného a šekového zákona a odstupné podle § 1992 ObčZ.

Jestliže např. nebyla účetní jednotce uhrazena pohledávka splatná v prvé či druhé polovině roku 2023, tak může po dlužníkovi požadovat úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ ve výši 15,00 % p.a. (dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. odpovídá výše úroku z prodlení ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů), a to za celou dobu prodlení (pokud by byla pohledávka uhrazena např. během prvého pololetí roku 2024, tak i za dobu od 1. ledna 2024). Pokud by byla pohledávka splatná v prvé polovině roku 2023, činila by výše úroku z prodlení za celou dobu prodlení 14,75 % p.a. Takto stanovená výše úroku z prodlení se použije pouze tehdy, pokud si smluvní strany nedohodly něco jiného.

Účtování

...
Zbývajících 73 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.