Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 646/002 - Výnosy z pohledávek v minulosti odepsaných - nezahrnované do základu daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto analytickém účtu se účtují výnosy z pohledávek, které byly již v minulých účetních obdobích odepsány do nákladů daňově neúčinných, tedy do účetních nákladů.

Účetní odpis pohledávky nastává např. v případě:

promlčení pohledávky,
pokud je zřejmé, že náklady na vymáhání by překročily výtěžek z pohledávky,
dlužník je neznámého pobytu (podle sdělení policie nebo soudu),
z rozhodnutí účetní jednotky (rozhodla se upustit od vymáhání pohledávky např. z obchodních důvodů).

Po odpisu pohledávky z příslušného účtu ve skupině 06-Dlouhodobý finanční majetek (účty 066, 067 a 068) nebo účtové třídy 3-Zúčtovací vztahy se pohledávky dále evidují na podrozvahových účtech, a to v jejich jmenovité hodnotě s uvedením dosud neuhrazené části pohledávky. Pro podrozvahové účty je určena skupina 75 až 79 a čísla a názvy účtů si volí každá účetní jednotka podle svého uvážení.  Na podrozvahových účtech jsou dále údaje o úhradách pohledávek. Je dále dobré, když podrozvahové účty poskytují údaj o tom, zda odpis pohledávky byl daňově uznatelný, protože toto je kritérium pro zahrnutí výnosu z odepsaných pohledávek do základu daně z příjmů. Při úhradě odepsané pohledávky se zároveň provede zápis na účet peněžních prostředků (211-Pokladna nebo 221-Peněžní prostředky na účtech) a do výnosů na účet 646.

...
Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.