Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 648/006 - Náhrady mank a škod zaúčtovaných na účtu 549, přebytky zjištěné při inventarizaci

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto analytickém účtu se účtují předpisy náhrad mank a škod zaúčtovaných na účtu 549 a dále přebytky zjištěné při inventarizaci.

Manka a škody jsou účtovány v provozní oblasti na účet 549-Manka a škody z provozní činnosti. Účet  569-Manka a škody na finančním majetku se užívá pro oblast finančních aktiv. Tomuto účtování do nákladů odpovídá i předpis náhrad za pojišťovnou a odpovědnými osobami. V případě provozních nákladů je předpis na účet 648-Ostatní provozní výnosy .

Do provozních výnosů se účtují též inventarizační rozdíly charakteru přebytků při inventarizaci majetku a závazků, která je primárně upravena zákonem o účetnictví (v části páté, nazvané „Inventarizace majetku a závazků“, v § 29 a 30).

Výsledkem inventarizace jsou pak zpravidla rozdíly zjištěné mezi stavem skutečným, zjištěným inventurou zpravidla fyzickou, příp. dokladovou, pokud fyzickou inventuru provést nelze, a stavem zjištěným z účetnictví, tedy evidenčním. Tyto rozdíly, zpravidla nazývané inventarizační, je pak nutno zaúčtovat, a to do období, za které je inventarizace prováděna. Zaúčtování těchto rozdílů se provádí podle českého účetního standardu č. 007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.

Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem majetku a závazků a jejich stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem o účetnictví, kdy

a) skutečný stav je nižší než stav v účetnictví - rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin,
b) skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví - rozdíl se označuje jako přebytek.

...
Zbývajících 59 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.