Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 648/007 - Ostatní provozní výnosy - jiné

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu jsou zachyceny různé tituly výnosů, které lze rozdělit podle jejich daňového režimu do několika kategorií:

a) příjmy, které jsou součástí základu daně z příjmů – podlehnou zdanění, například přijaté provozní dotace, přijaté provize či odměny související s prodejem zboží či služeb, nahodilé příjmy,
b) příjmy, které jsou součástí základu daně z příjmů, ale za určitých podmínek může jít o příjmy osvobozené, například výnosy z odpisu dluhů při oddlužení nebo reorganizaci,
c) příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozené, například některé příjmy vlastníka bytu nebo nebytového prostoru, dále příjem plynoucí z doplatků na dorovnání při přeměně, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, dále příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu, příjmy plynoucí jako náhrada za vyvlastnění nebo příjmy plynoucí z příspěvků výrobců podle zákona o odpadech provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu,
d) na tento analytický účet lze rovněž zachytit část tržby (výnosu) u dodavatele, který je povinen k likvidaci vzniklého elektroodpadu z realizované dodávky odběrateli. Jde o tu část tržeb, která představuje (resp. eliminuje) náklady spojené s likvidací předmětného elektroodpadu.

Na této položce by byla také DPH (v případě zaregistrování se k placení této daně) uplatněná na vstupu ze zůstatkové ceny hmotného a nehmotného majetku a zásob podle § 74 zákona o DPH. Zpět vrácenou daň může poplatník zaúčtovat buď do výnosů nebo snížit vstupní cenu hmotného a nehmotného majetku a zásob. Daň do výnosů se zaúčtuje zápisem MD 343 a D 648. Způsob snížení ocenění majetku řeší pokyn GFŘ D-59 k § 29 ZDP bod 3 . Zaúčtování daně jako snížení majetku se provádí zápisem na straně MD účtu 343 a na straně D účtů účtové skupiny 01, 02, 03 či účtů 112, 132, 124 (popřípadě mínusovou částkou na straně MD účtů účtové skupiny 01, 02, 03 či účtů 112, 132, 124).

Důležité je respektovat věcnou a časovou souvislost těchto výnosů s účetním obdobím.

Účtování

Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 648/007) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně D účtu se zachycují postupně ostatní provozní výnosy narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany MD na stranu D účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

>  ...

Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.