Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto syntetickém účtu se účtují výnosy z prodaných cenných papírů a podílů.

Pro prodej cenných papírů a podílů je určen nákladový účet 561-Prodané cenné papíry a podíly a výnosový účet 661 (kde se zachycuje prodejní cena), aby bylo možno zjistit výsledek uskutečněného obchodu. Důvodem nejsou jen potřeby vnitřního řízení účetní jednotky, ale také požadavky ZDP.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů se zde zachycují tzv. brutto způsobem.

Tímto způsobem se účtuje prodej cenných papírů a podílů jak z účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek, tak i ze skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek. Výnosy z  držby cenných papírů se zachycují na účtu 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku a 666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku.

Okamžikem pro zachycení výnosu z prodeje cenných papírů je převod: u listinného cenného papíru datum předání, u zaknihovaného je to registrace převodu v Centrálním depozitáři cenných papírů (ten je povinen provést převod k témuž dni). Ve smlouvě o prodeji je možné dohodnout splnění závazku jiným způsobem - např. připsáním cenného papíru na účet třetí osoby.  Prodej cenného papíru nastává v tomto případě dnem účinnosti smlouvy.

Účtování

Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 661) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně D účtu se zachycují postupně tržby z prodeje cenných papírů a podílů narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Při účetní závěrce
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany MD na stranu D účtu 710-Účet zisků a ztrát.
...
Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.