Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 662 - Úroky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují všechny výnosové úroky v hrubé výši.

Úroky se do výnosů účtují zásadně podle časové souvislosti s daným obdobím, tedy vždy časově rozlišené. Do výnosů se účtují úroky předpisem, nikoliv až přijetím platby. Tyto výnosy patří do finančního výsledku hospodaření.

Na tento účet se neúčtují úrokové výnosy z dlouhodobého finančního majetku (účet 063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, 065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti, 066-Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 067-Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv068-Zápůjčky a úvěry - ostatní a 069-Jiný dlouhodobý finanční majetek), které se správně účtují na účet 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku.

Účtování

Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 662) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně D účtu se zachycují postupně přijaté úroky narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období 
Na konci účetního období
při účetní závěrce se na straně D účtu zachycuje časové rozlišení nepřijatých úroků splatných do konce účetního období; dále při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany MD na stranu D účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Základní souvztažnosti

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.