Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 662/002 - Úroky nezdaněné srážkovou daní, které se zahrnují do základu daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Zde se účtují úrokové výnosy časově rozlišené, které budou zahrnuty do základu daně poplatníků. Jedná se o výnosové úroky ze zápůjček podle § 2390 až 2394 ObčZ a úvěrů podle § 2395 až 2400 ObčZ, vkladů na bankovním účtu (pozor, fyzické osoby účtují tyto úroky, pokud podléhají srážkové dani, na účtu 662/001), ze směnek, hypotečních zástavních listů apod.

Ve smlouvě o úvěru musí být úročení sjednáno vždy. Pokud by nebyla výše úroku ujednána (což lze pochopitelně doporučit), podle § 1802 ObčZ platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.

Ve smlouvě o zápůjčce lze sjednat úrok (ale není to povinnost) nebo také místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, zpravidla však téhož druhu. Toto větší plnění by se v účetnictví účtovalo také na účet 662, souvztažně s příslušným účtem majetku.

Účtování

Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 662/002) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně D účtu se zachycují postupně přijaté úroky narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při účetní závěrce na straně D účtu se zachycuje časové rozlišení nepřijatých úroků splatných do konce účetního období; dále při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany MD na stranu D účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

...
Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.