Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 662/003 - Úroky nezdaněné srážkovou daní, které se nezahrnují do základu daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto analytickém účtu se účtují úrokové výnosy nezdaněné srážkovou daní, které se nezahrnují do základu daně.

Zachycují se zde:

a) úrokové výnosyhypotečních zástavních listů,
b) úroky z přeplatků zaviněných správcem daně nebo orgánem sociálního zabezpečení. Tyto úroky by měly být účtovány do výnosů podle časové souvislosti s účetním obdobím; pokud tato skutečnost není v průběhu účetního období známa, účtují se až po v okamžiku  zjištění přeplatku,
c) úrokové výnosy u poplatníků, kteří nemají na území České republiky své sídlo a mají daňovou povinnost z příjmů ze zdrojů na území České republiky, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice,
d) úrokové výnosy, které souvisí s peněžními prostředky vázanými na zvláštním účtu u banky, stanou-li se příjmem tohoto zvláštního vázaného účtu (viz § 10a ZoR). Jedná se o:
• úroky z peněžních prostředků vložených na tomto zvláštním vázaném účtu,
• úroky ze státních dluhopisů, které je možno v souladu se zákonem stanovenými podmínkami (viz § 10a ZoR) z tohoto zvláštního vázaného účtu pořídit. (Pozor, pro fyzické osoby platí u úroků z těchto dluhopisů odlišná daňová úprava – viz účet 662/004.).

Tyto výnosy se zachycují časově rozlišené.

Účtování

...
Zbývajících 75 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.