Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 663 - Kursové zisky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto syntetickém účtu se účtuje o výnosech z titulu kursových zisků. Viz též heslo Kursové rozdíly.

Kursové zisky vyjadřují zisk z obchodní operace, který vznikl z důvodu pohybu kursu jednotlivých měn. Odběratelská faktura vystavená v cizí měně je zúčtována do výnosů. V době uhrazení faktury od odběratele na bankovní účet dostaneme stejné množství deviz jako je uvedeno na faktuře, ale hodnota pohledávky přepočtená na Kč již může být za dobu od vystavení a zúčtování do úhrady vlivem pohybu kursu vyšší. Tzn., že původní výnos z operace se o tento zisk zvyšuje.

Podle ZoÚ se účetnictví vede v peněžních jednotkách české měny a v některých případech se používá i cizích měn, které ale musí být přepočteny na českou měnu.

Majetek a závazky se přepočítávají na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Pro ocenění nakoupených nebo prodaných valut a deviz je možno použít kurs komerční banky, s kterou je obchod uskutečněn. Pro přepočet na českou měnu lze používat denních kursů nebo pevného kursu k určitému datu pro období vymezené účetní jednotkou.V rámci téže účetní jednotky lze používat denní kursy i pevné kursy a jejich použití pro příslušné účetní případy si stanoví účetní jednotka ve svém předpisu. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i v průběhu vymezeného období, v případech vyhlášené devalvace či revalvace české koruny musí být kurs změněn vždy.

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu v účetní závěrce vždy denním kursem ČNB ke konci rozvahového dne.

Kursové rozdíly nevznikají při:

oznámení o změně věřitele, u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho dlužníka bude plnit jiný dlužník,
dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněžních prostředků, s výjimkou změny na Kč,
splácení peněžitých vkladů do obchodních společností a družstev.

Pro potřeby oceňování cizoměnových pohledávek a závazků ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu a u odběratele den dojití faktury nebo obdobného dokladu. Uskutečněním účetního případu se pak rozumí zejména: úhrada závazku nebo inkaso pohledávky, postoupení pohledávky, vklad pohledávky, převzetí dluhu u původního dlužníka, vzájemné započtení pohledávek, úhrada úvěru nebo zápůjčky novým úvěrem nebo zápůjčkou, převod záloh na úhradu pohledávek a závazků (představují-li poskytnuté zálohy peněžní pohledávku a přijaté zálohy peněžní závazek).

...
Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.