Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 664 - Výnosy z přecenění cenných papírů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto syntetickém účtu se účtuje o výnosech z reálného přecenění cenných papírů, a to cenných papírů určených k obchodování. Cenné papíry držené do splatnosti se nepřeceňují, v tomto případě se účtuje sjednaný úrokový výnos do výnosů příslušného účetního období. Přeceňování cenných papírů neprovádějí účetní jednotky kategorie mikro (s výjimkou ocenění cenných papírů, které před 1. 1. 2016 přeceňovaly – tyto nadále přeceňují až do jejich vyřazení, popř. s dalšími výjimkami uvedenými v § 27 odst. 7 ZoÚ).

Cenné papíry a podíly se oceňují při pořízení podle § 25 ZoÚ. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu. V průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů účtovat na účet 259-Pořizování krátkodobého finančního majetku (v případě krátkodobého finančního majetku).

Cenným papírem k obchodování se rozumí cenný papír, který účetní jednotka určila k obchodování, s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém časovém horizontu, nanejvýše 12 měsíců.

Podrobnější výklad viz hesla Cenné papíry, Oceňování a Reálná hodnota.

Změna reálné hodnoty cenných papírů k obchodování se stanoví v souladu s § 27 ZoÚ a zaúčtuje se na MD, resp. na D účtu finančního majetku, při úbytku hodnoty souvztažně s účtem ...

Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.