Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2023.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují výnosy z dlouhodobého finančního majetku zachyceného v účtové skupině 06 (na rozdíl od výnosů na účtu 666, které plynou z krátkodobého finančního majetku ve skupině 25).

Skupina 06 obsahuje tyto druhy dlouhodobého finančního majetku:

dlouhodobé cenné papíry a vklady (akcie, obligace, dluhopisy, vklady ve společnostech a družstvech),
poskytnuté zápůjčky,
soubory při pachtu závodu.

Výnosy z těchto investic se účtují na účet 665. Jedná se především o dividendy, úroky, podíly na zisku a jiná obdobná plnění.

U dluhových cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na vrub analytického účtu k příslušnému účtu cenných papírů a ve prospěch účtů v účtové skupině 66.
U dluhových cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti (tj. v průběhu doby, která uplyne mezi nákupem a splatností cenného papíru).

Úrokovým výnosem u dluhových cenných papírů se rozumí:

a) u dluhových cenných papírů s úrokovou sazbou výnos stanovený touto sazbou,
b) u diskontovaných dluhových cenných papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a pořizovací cenou,
c) pokud účetní jednotka u diskontovaných cenných papírů podle stávajícího programového vybavení účtovala ve věcné a časové souvislosti o rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kursem, je možno takto postupovat i nadále. Účetní jednotka použije zvolenou metodu ocenění pro všechny diskontované dluhové cenné papíry v rámci příslušné účtové třídy, s výjimkou těch, u kterých nelze zvolenou metodu prokazatelně použít (např. diskontované dluhové cenné papíry emitované v zahraničí). Změnu ve způsobu ocenění v bezprostředně následujícím účetním období lze provést jen u nově nabytých cenných papírů.

V případě úrokových výnosů (příjmů):

a) úrokový výnos (příjem) se účtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na účet 591-Daň z příjmů - splatná,
b) dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynou-li ze zahraničí, účtují se v brutto částce a plynou-li z tuzemska, účtují se v netto částce.

Majetek, který je předmětem pachtu závodu se převede z účtů v účtové skupině 01, 02, 03, 07 a ...

Zbývajících 68 % textu je dostupných uživatelům, kteří zaplatili plnou cenu předplatného
ANEBO
novým uživatelům, kteří si objednali zkušební režim v rámci akce "Jeden měsíc za korunu" - viz níže.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

akce
1 měsíc za korunu

Cena: 0,83 Kč
bez 21% DPH
(1,00 Kč včetně DPH)

AKCE
pro nové
uživatele

(nezahrnuje
off-line verzi)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.