Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 665/005 - Výnosy z cenných papírů a majetkových účastí plynoucí ze zahraničí - samostatný základ daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Zde se účtují příjmy z dividend, podílů na zisku, případně vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku (viz likvidace) plynoucí právnickým osobám - daňovým rezidentům ze zdrojů v zahraničí. Tyto výnosy musejí věcně a časově spadat do daného účetního období. Pro tyto příjmy platí zvláštní sazba daně z příjmů. Zachycují se zde též podíly majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu.

Účtování

Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 665/005) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně D účtu se zachycují postupně výnosy s cenných papírů narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany MD na stranu D účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Základní souvztažnosti

Vztah k výkazům

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty takto:

...

Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.