Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 665/008 - Výnosy při pachtu obchodního závodu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto analytickém účtu se účtují výnosy z pachtu obchodního závodu.

Pokud ve smlouvě o pachtu obchodního závodu je dohodnuto, že propachtovaný dlouhodobý majetek bude odpisovat pachtýř, majetek přenechaný k užívání propachtovatel převede z účtů účtových skupin 01, 02, 03, 07 a 08 na vrub účtu 069-Jiný dlouhodobý finanční majetek. Pokud jsou k majetku účtovány opravné položky, zruší se. Dále se majetek ze strany Dal účtu 069-Jiný dlouhodobý finanční majetek vyúčtuje na vrub účtu 374-Pohledávky z pronájmu (účet 069 není nutno použít, lze účtovat přímo na účet 374). V účetnictví propachtovatele se postupuje u složek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě, kdy je hrazené pachtovné vyšší než odpisy, následovně. Celková částka sjednaná ve smlouvě se rozdělí na příslušné složky a mimo jiné na složku odpovídající:

a) výši odpisů, o které se účtuje ve prospěch příslušného účtu dlouhodobé pohledávky u propachtovatele,
b) a na složku nájemného, o které propachtovatel účtuje ve prospěch příslušného účtu výnosů 665.

Podrobnější výklad viz účty 474-Dluhy z pachtu obchodního závodu, . , 374-Pohledávky z pachtu obchodního závodu. .

...
Zbývajících 57 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.