Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 665/009 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - ostatní výnosy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto analytickém účtu se účtuje o ostatních výnosech z dlouhodobého finančního majetku, které nejsou předmětem předchozích analytických účtů.

Cenné papíry a podíly se oceňují při pořízení podle § 25 ZoÚ. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu. V průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů účtovat na účet 064-Pořízení dlouhodobého finančního majetku (v případě dlouhodobého finančního majetku).
Dluhovým cenným papírem drženým do splatnosti se rozumí dluhový cenný papír, který má stanovenou splatnost, u něhož má účetní jednotka úmysl a schopnost držet jej do splatnosti.
Dluhovým cenným papírem je cenný papír úvěrové povahy, např. dluhopis s pevnou úrokovou sazbou (tzv. kupónový dluhopis), dluhopis, kde je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho pořizovací cenou (tzv. diskontované cenné papíry), směnky.

Vzhledem k charakteru účtu, lze na něm zachytit i dividendový příjem, který může být za určitých okolností osvobozen od daně vybírané srážkou a nebude vcházet ani do obecného základu daně.

Podrobnější výklad viz hesla Cenné papíry, Oceňování a Reálná hodnota.

Účtování

...
Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.