Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 666/001 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku - úroky a jiné výnosy zdaněné srážkovou daní

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2021.

Výklad (komentář) k položce

Zde se účtují zejména:

a) dividendy, podíly na zisku a obdobná plnění,
b) podíly na likvidačním zůstatku (viz likvidace) a vypořádací podíly plynoucí z titulu zániku účasti v družstvu, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti (jen u komanditistů) a v akciové společnosti (kde může být vyplácen jen podíl na likvidačním zůstatku),
c)

fyzické osoby na tomto účtu účtují také o výnosech charakteru úrokového příjmu z dluhopisu, ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou.
U fyzické osoby jde o výnosy ošetřené srážkovou daní přímo u subjektu, který je vyplácí. Tato daň činí 15 % a je vybírána zvláštní sazbou daně dle ustanovení § 36 odst. 2 písm. a) ZDP. Jedná se tudíž o příjmy již jednou zdaněné, které nebudou u fyzické osoby součástí obecného základu daně z příjmů.

Pro právnické osoby - příjemce úroků, platí odlišný daňový režim. Tyto příjmy jsou právnickým osobám vypláceny bez ošetření daní vybíranou zvláštní sazbou a tudíž v přijaté (případně předepsané) výši vcházejí do základu daně z příjmů a podléhají obecné sazbě daně z příjmů platné v příslušném zdaňovacím období. Tyto úroky jsou účtovány na analytickém účtu 666/002.

Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění a úrokové výnosy se účtují v netto částce.

Účtování

...
Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.