Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 666/003 - Výnosy z cenných papírů a majetkových účastí plynoucí ze zahraničí - samostatný základ daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Zde se účtují příjmy z dividend, podílů na zisku, případně vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku (viz likvidace) plynoucí právnickým osobám - daňovým rezidentům ze zdrojů v zahraničí, nejsou-li osvobozeny od daně z příjmů. Tyto výnosy musejí věcně a časově spadat do daného účetního období. Zachycují se zde i podíly (příjmy) majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, s výjimkou splynutí nebo sloučení fondu - ze zahraničí.

Obdobně se postupuje i u nonrezidentů, pokud se jejich příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim podobná plnění plynoucí ze zahraničí přičítají jejich stále provozovně umístěné na území České republiky.

Účtování

Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 666/003) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně D účtu se zachycují postupně výnosy z cenných papírů narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany MD na stranu D účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Základní souvztažnosti

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.