Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 710 - Účet zisků a ztrát

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet se užívá při účetní závěrce při uzavírání výsledkových účtů hlavní knihy a poskytuje souhrnné informace o tvorbě a velikosti výsledku hospodaření.

Účtování

K prvnímu dni účetního období a v jeho průběhu se na tomto účtu neúčtuje.
  Při uzavření účetních knih (§ 17 odst. 2 ZoÚ) se přeúčtují
- na stranu MD účtu 710 konečné zůstatky účtů nákladů a
- na stranu D konečné zůstatky účtů výnosů.
Výsledný zůstatek účtu 710 je podle své povahy:
buď na straně MD, v případě, že jsou vyšší náklady než výnosy, tzn. byla vytvořena celková hrubá účetní ztráta,
- nebo na straně D, v případě, že jsou vyšší výnosy než náklady, tzn. byl vytvořen celkový hrubý účetní zisk,
na základě kterého se provádí výpočet daně z příjmů mimo oblast účetnictví v daňovém přiznání. Daň z příjmů se zaúčtuje na stranu MD účtu 710 a celkový  zůstatek na účtu 710 je pak disponibilní zisk nebo ztráta.
  Účet se uzavře přeúčtováním zůstatku na účet 702-Konečný účet rozvažný, kde se tímto zápisem vyrovnají strany MD a D tohoto účtu.

S užitím účtu 710 souvisí především hesla: účetní závěrka řádná, náklady, výnosy, účetní výkazy, výkaz zisku a ztráty, obchodní společnosti a účty: třídy 5-Náklady a třídy 6-Výnosy.

Postup uzávěrky výsledkových účtů podle druhu obchodní společnosti

Společnost s ručením omezeným a akciová společnost

Ve společnosti s ručením omezeným jako kapitálové společnosti ručí společníci společně a nerozdílně za dluhy společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

Po uzavření výsledkových účtů převodem na účet 710-Účet zisků a ztrát se vypočte hrubý účetní výsledek, který se po úpravách v souladu se ZDP zdaní daní z příjmů právnických osob.

Zbývajících 74 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.