Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 764/002 - Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení (účtované do 31. 12. 2000)

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení nebyly podle právní úpravy platné do 31. 12. 2000 účtovány v rozvahové evidenci přesto, že se při splnění všech zákonem daných podmínek jednalo o nezpochybnitelné nároky věřitelů vůči dlužníkům, kteří byli v prodlení s úhradami svých závazků. Tato úprava vycházela pragmaticky ze špatné platební kázně, která panovala, a bohužel dosud panuje, mezi účetními jednotkami v ČR. Věřitel se v těchto podmínkách často spokojí s tím, že dlužník zaplatí nominální výši svých závazků a k vymáhání úroků z prodlení v mnoha případech ani nepřistupuje. Tyto pohledávky zůstávaly tedy často neuhrazeny a jejich jediným zjevným účinkem bylo zatížení věřitele vyšší daní z příjmů, neboť úroky z prodlení patřily mezi zdanitelné příjmy. Právní nárok na úhradu pohledávky ze smluvních pokut a penále však účetní jednotka měla, a proto účetní jednotky sledovaly tyto pohledávky v podrozvahové evidenci až do doby jejich promlčení. V současné době se již smluvní pokuty a penále zachycují v rozvahové evidenci (viz účet 315-Ostatní pohledávky).

Účtování

...
Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.