Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Znění účinné od 29. 7. 2016 do 18. 9. 2016.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 477/2001 Sb., O OBALECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O OBALECH)Záhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ZÁKON O OBALECH [§ 1 - § 51a]HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 2]§ 1 Účel a předmět zákona§ 2 Základní pojmyHLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ - S OBALY A ODPADY Z OBALŮ [§ 3 - § 15a]§ 3 Prevence§ 4 Podmínky uvádění obalů na trh§ 5§ 6 Označování obalů § 7 Opakovaně použitelné obaly§ 8 Vratné obaly§ 9 Vratné zálohované obaly§ 10 Zpětný odběr§ 11 zrušen§ 12 Využití odpadu z obalů§ 13§ 14 Seznam osob§ 15 Evidence§ 15aHLAVA III - AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST [§ 16 - § 29]§ 16 Autorizovaná obalová společnost§ 17 Autorizace k zajišťování sdruženého plnění§ 18 Povinnosti akcionářů autorizované společnosti§ 19 Střet zájmů§ 20 Některá omezení autorizované společnosti§ 21 Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění§ 22 Další činnost autorizované společnosti § 23 Evidenční a informační povinnosti§ 24 Kontrola činnosti autorizované společnosti§ 25 Změna rozhodnutí o autorizaci § 26 Zrušení rozhodnutí o autorizaci§ 27 § 28 Zánik rozhodnutí o autorizaci§ 29 Zveřejňování rozhodnutí o autorizaci HLAVA IV - REGISTRAČNÍ A EVIDENČNÍ POPLATKY [§ 30]§ 30HLAVA V - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI - NAKLÁDÁNÍ S OBALY A ODPADY Z OBALŮ [§ 31  - § 42 ]§ 31 Správní úřady v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů § 31a§ 32 Ministerstvo životního prostředí § 33 Ministerstvo průmyslu a obchodu§ 34 Ministerstvo zemědělství§ 35 Krajské hygienické stanice § 36 Česká obchodní inspekce § 37 Státní zemědělská a potravinářská inspekce§ 38 Státní ústav pro kontrolu léčiv § 39 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv § 40 Česká inspekce životního prostředí § 41 Celní orgány § 42 Kontrola v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalůHLAVA VI - OCHRANNÁ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ - K NÁPRAVĚ A POKUTY [§ 43  - § 46]§ 43 Ochranná opatření a opatření k nápravě§ 44 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob § 45 § 46HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ [§ 47 - § 51a]§ 47 zrušen§ 48 § 49 Vztah ke správnímu řádu § 50 Zmocňovací ustanovení§ 51 Přechodná ustanovení§ 51aČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele [§ 52]§ 52 ČÁST TŘETÍ Změna živnostenského zákona [§ 53]§ 53 ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o odpadech [§ 54]§ 54 ČÁST PÁTÁ zrušenaČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST [§ 56]§ 56 Účinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příl.4Příl.5

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.