Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Znění účinné od 27. 2. 2010 dosud.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 540/2005 Sb., O KVALITĚ DODÁVEK ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V ELEKTROENERGETICEZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST [§ 1 - § 4]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Základní pojmy§ 3 Obecná ustanovení§ 4 Uplatnění náhradČÁST DRUHÁ - STANDARDY PŘENOSU NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY [§ 5 - § 18]§ 5 Standard ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny§ 6 Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny§ 7 Standard výměny poškozené pojistky§ 8 Standard kvality napětí§ 9 Standard lhůty pro vyřízení reklamace kvality napětí§ 10 Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí§ 11 Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě§ 12 Standard umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny§ 13 Standard ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny§ 14 Standard ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby§ 15 Standard výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb§ 16 Standard předávání údajů o měření§ 17 Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny§ 18 Standard dodržení termínu schůzky se zákazníkemČÁST TŘETÍ - STANDARDY DODÁVEK [§ 19 - § 20]§ 19 Standard zajištění ukončení přerušení dodávky elektřiny z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu§ 20 Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřinyČÁST ČTVRTÁ - POSTUPY PRO VYKAZOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ KVALITY DODÁVEK A SLUŽEB [§ 21 - § 22]§ 21 Ukazatele nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny§ 22 zrušenČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ [§ 23 - § 24]§ 23 Vykazování dosahované úrovně kvality přenosu nebo distribuce elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících služeb§ 24 Zrušovací ustanoveníČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST [§ 25]§ 25Účinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příl.4Příl.5Příl.6Příl.7Příl.8Příl.9Příl.10Příl.11Příl.12Příl.13Příl.14Příl.15Příl.16Příl.17Příl.18Příl.19Příl.20Příl.21Příl.22Příl.23Příl.24Příl.25Příl.26

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.